Equestrian Theatre (Ricardo Sibelo Paarden Theater)

R.S.T.P.R.S.T.P.

R.S.T.P. staat voor Ricardo Sibelo Paarden Theater. Dit theater is ontstaan door de behoefte aan theater met paarden. Zie voor de sommige projecten hier.

R.S.T.P. maakt theater met paarden m.b.v. dressuur.

Dressuur.  Wat is dat? 

Behalve springen rijden mensen ook vaak dressuur met hun paard. Bij dressuur rij je in een soort grote, rechthoekige zandbak, de manege. Soms zit er een dak boven en soms niet. Daarom is het ook ideaal voor buitenvoorstellingen. Dressuur rijden is best moeilijk. Je moet met je paard allerlei figuren rijden. Daarom zal er voor elke voorstelling flink geoefend moeten worden. 

Er zijn verschillende figuren, die met dressuur worden gemaakt. Je moet bijvoorbeeld een rondje, een volte, maken die echt rond is, je moet recht kunnen oversteken zonder te slingeren, je moet je paard kunnen laten stoppen, je paard scheef laten lopen als jij dat wilt en nog veel, veel meer. 

Dat klinkt niet moeilijk zeg je? Dat is heel moeilijk! Het paard heeft lang niet altijd zin om te doen wat jij vraagt en bovendien moet je het ook nog eens in stap, draf en galop kunnen. Stap is wandelen, draf is rennen en galop is een soort heel erg hard huppelen. Als je bijvoorbeeld wilt gaan springen of military rijden met je paard moet je eerst leren hoe je dressuur moet rijden. Als je geen dressuur kunt rijden kun je ook niet goed op je paard blijven zitten. 

Vrijheidsdressuur

Bij vrijheidsdressuur laat je een paard dingen zelf doen. Als jij met je hand naar beneden wijst, gaat hij bijvoorbeeld liggen of een kniebuiging maken. Om dit allemaal te leren straf je een paard niet als hij het fout doet. In plaats daar van probeer je het nog eens. Gaat het goed dan krijgt hij wat lekkers!Paard