Foundation S.T.E.P.

Stichting S.T.E.P. - Sibelo Theatervorming, -Expositie en Projecten

Deze instelling is op 9 januari 1998 opgericht door de allround artiest Ricardo Sibelo. In het jaar 2000 is de heer Jaap van Zweden beschermheer geworden van de stichting. Jaap van Zweden

Stichting STEP wil alles in werk stellen om alle facetten van theater en dans te bevorderen. Dit kun je heel breed zien. Bijvoorbeeld van de belangstelling voor het dansen en het theater tot en met de kennis daarover. En die kennis kun je als begrip ruim nemen.

Belangrijk zijn bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:

 • Het geven van dans- en theateronderricht zowel aan amateurs als aan professionals;
 • Het integreren van dans en theater;
 • Het geven van gelegenheid tot het kennismaken met alle aspecten van dans en theater in geïntegreerde vorm, daaronder mede begrepen:
  1. de geschiedenis van de dans
  2. het organiseren van contacten tussen leerlingen en bekende personen op het gebied van dans, theater en musical uitbinnen- en buitenland
  3. het aanbieden van doelgerichte, allround professionele theateropleiding
 • Het produceren en/of regisseren, het doen verzorgen casu quo verzorgen, het doen verspreiden casu quo verspreiden van theater-, dans-, musical-, film- en TV-projecten, alsmede het deelnemen in de productie, regie verzorging en/of verspreiding van deze projecten.
 • Het doen verzorgen casu quo verzorgen en doen verspreiden casu quo verspreiden van schriftelijk materiaal en alle andere dienstige middelen.