FAQ

Kan alleen in de maand augustus ingeschreven worden voor de lessen?  

Neen! Hoewel wij adviseren dat u zich vroeg aan het begin van het jaar inschrijft, hebben wij geen stop voor nieuwe studenten. Er wordt echter wel meteen gewerkt aan techniek en coördinatie van het lichaam. De voorbereidingen en de choreographie van de eventuele eindejaars-voorstelling begint al rondom de kerst. Wanneer  de studenten laat inschrijven, dan missen zij heel veel en hebben een achterstand op het gebied van techniek en coördinatie op hun niveau. Ook moet er rekening gehouden worden met het aantal leerlingen per les. Vaak zijn de lessen al gauw vol in het begin van het jaar. Daarbij moet er ook gedacht worden aan het aantal kostuums, welke gemaakt of besteld moeten worden, voor de voorstelling. Het is leuk wanneer iedere leerling een kostuum heeft. Het gebeurt wel vaker, dat wij een voorstelling hebben vlak voor de kerstvakantie.

In welke periode is de dansstudio open voor danslessen?  

De periode van de dansstudio loopt parallel met een gewoon schooljaar in onze regio en omstreken. Op deze manier kan er rekening gehouden worden met de activieiten op de scholen en de wensen van de gezinnen die hun zomervakantie hebben.   

Geeft de dansstudio ook voorstellingen en ben ik verplicht om mee te doen?  

Onze dansvoorstelling is de gebeurtenis waarin onze leerlingen hun vorderingen in het dansen na al het harde werken laten zien aan hun familieleden, gezinnen en vrienden.
Dit is altijd een geweldige ervaring en iedereen geniet er ook met volle teugen van. Onze voorstellingen vinden plaats in ons eigen Studio Theater R&S in The Dance Studio te Zoetermeer. Tijdens de presentaties maken we gebruik van professionele apparatuur voor wat betreft licht, muziek, videoprojectie, -opnamen, kostuums en bloemen. Ook is er meestal een souvenir programma boekje met foto' s uit de repetities enzovoorts.
Het is geen verplichting om mee te doen, maar het is leuk als je 't wel doet. Leerlingen of kinderen die niet mee willen of kunnen doen, repeteren wel mee tijdens de les. 
Het kan ook gebeuren of het komt ook weleens voor, dat er pas om de twee jaar een voorstelling plaats vindt!!

Zijn er danslessen in de zomervakantie?  

Over het algemeen zijn er geen danslessen in de zomervakantie. De leerlingen die een allround opleiding volgen kunnen soms wel speciale danslessen in de zomer krijgen. Dit zal het geval zijn in het kader van een opdracht, de ontwikkeling van balletchoreografieen, een film of televisie-optreden, enzovoorts.  

Wat is de procedure  indien een student een les mist?  

Indien een student een les moet missen om welke reden dan ook, dan moet het zo spoedig mogelijk per telefoon gemeld worden. De les kan dan ingehaald worden na overleg met de desbetreffende leraar.

Bij langdurige afwezigheid  vanwege een ongeluk, ziekte, breuk, opname in het ziekenhuis, dient dit meteen, en NIET  achteraf, schriftelijk gemeld te worden. Het lesgeld wordt dan tijdelijk stopgezet.

Wanneer en hoe moet het lesgeld betaald worden?  

Het lesgeld dient per maand betaald te worden.  Bij de eerste keer moeten de volgende bedragen contant worden voldaan.

  • Het Inschrijfgeld, welke leeftijd afhankelijk is
  • Het Maandbedrag voor de gekozen lessen
  • Een maand borg gelijk aan het bovenstaande maandbedrag

Daarna kan het maandelijks bedrag aan lesgeld per bank of postbank gestort of gewoon contant betaald worden.  Graag zien wij het lesgeld op de eerste van iedere maand op de rekening. Bij te late betaling wordt er 7,50 euro in rekening gebracht. Tevens dienen alle studenten of de ouders de lidmaatschapkaart aan het begin van iedere maand mee te nemen voor het aftekenen van de betaling op uw lidmaatschapkaart, welke dan uw bewijs van betaling is. Bij verlies van uw lidmaatschapkaart wordt 5,00 euro in rekening gebracht. 

Zijn proeflessen mogelijk?

Zeker! Loop binnen en stel je vraag aan de leraren na een proefles, voordat je een besluit neemt, zodat je je comfortabel en zekerder voelt. De kosten van de losse lessen zijn afhankelijk van de leeftijd van de leerling(e) en het soort les dat er wordt gedaan.

Moeten de ouders iedere week de les bijwonen?

Neen! Maar bij de jonge leerlingen staan wij toe dat de ouders de lessen bijwonen, zodat zij de vorderingen van de dans- en expressieve talenten van hun kind kunnen volgen.

De dansstudio eist, dat de ouders zich niet met de les bemoeien, stil zijn, geen commentaar leveren, geen opmerkingen plaatsen en hun mobiele telefoons uitzetten. De ouders mogen de studios niet betreden. Ook mag niemand de studios betreden met straatschoenen. Wanneer de ouders de lessen niet bijwonen, dan is het wel leuk wanneer de ouders op tijd zijn om hun kinderen in de kleedkamer of in het gebouw op te halen. Het is een strak rooster en er is niet altijd iemand aanwezig om op uw kinderen te passen. Maar in het geval dat een van de ouders te laat is, dan mogen de kinderen niet naar buiten zonder begeleiding. Het kind moet wel komen afmelden wanneer het wordt opgehaald en het moet keurig gedag komen zeggen, zodat wij weten dat ze weer in veilige handen is!

Kan ik op een ander moment een les bijwonen?

Allereerst is het verstandig dit eerst met de leraar te bespreken om te bepalen of dit een goede keus is voor de leerling. Verder moet er natuurlijk plaats zijn in een eventueel andere les. Vraag altijd om raad bij de leraar